"ความคืบหน้ากรณีกะเหรี่ยงแก่งกระจานหลังจากงานผ้าป่า" 

โดย ลิดาพรรณ จันทร์พิมานสุข มหาบัณฑิตสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2550

เรียบเรียงใหม่ โดย ทีมงานจัดทำเว๊บไซต์

รายงานผลการลงพื้นที่ผ้าป่าแก่งกระจาน กุมภาพันธ์ 2557

- รวบรวมข้าวเปลือกและข้าวสารจากพี่น้องปกาเกอะญอทางเหนือได้ประมาณ ๒๐ ตัน

- รวบรวมเงินผ้าป่าได้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- อื่นๆ ได้แก่ ผ้าห่ม อาหารแห้ง ของจำเป็นอื่นๆ

ปีนี้ทางพีน้องเหนือไม่ได้แบ่งข้าวให้ชาวโป่งลึกบางกลอยด้วยตัวเอง เนื่องจากข้าวมีปริมาณน้อย และอยากให้ชุมชนมีการจัดการด้วยตนเอง ทั้งนี้ตัวแทนชุมชน มีการหารือเรื่องเกณฑ์ในการให้ข้าวแก่ชาวบ้าน โดยมีผลสรุปให้ชาวบางกลอยที่ไม่มีที่ดินหรือไม่มีข้าวกินก่อน เพราะชาวโป่งลึกมีที่ดินอยู่ ได้เปิดบัญชีชื่อชาวบ้านให้ถือเงินเอง

งานในคืนแรกได้มีการทำพิธีเอาข้าวขึ้นยุ้ง บูชาแม่โพสพ โดยมีชาวบ้านมาช่วยกัน

ส่วนสถานการณ์ของปัญหานั้น ในวันงานได้มีการจัดเสวนา แต่ไม่ได้ข้อสรุปที่ไปถึงระดับทางออก ด้วยเหตุที่คนทำงานจากทางเหนือมีน้อย มีภาระต้องจัดการงานหลายเรื่อง ทั้งอาหาร การเงิน สถานที่จัดงาน ต้องดูแลคนร่วมงานที่ไม่ใช่คนทำงานด้านกะเหรี่ยง อีกทั้ง ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดประชุมหมู่บ้านในเวลาเดียวกันนี้ด้วย

ช่วงท้าย ทุกคนรดน้ำดำหัวปู่ โดยปู่และลูกหลานได้จำลองการเดินทางกลับสู่ใจแผ่นดิน (ที่ที่ถูกอพยพลงมา)เป็นขบวนเดินออกจากหมู่บ้าน โดยระหว่างทางมีการสื่อสารให้คนในงานทราบทุกเรื่อง ซึ่งมีใจความหลักคือ เมื่อพร้อม ปู่และลูกหลานจะกลับไปใจแผ่นดิน (ข้างบนป่า) อย่างที่จำลองให้ดู ถึงเขาจะฆ่าให้ตายก็จะไม่กลับลงมาแล้ว

สถานการณ์ล่าสุด สามารถติดตามได้จากลิงค์ข่าว http://www.thairath.co.th/content/region/409740