เวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการเรื่อง "มุสลิมและกระแสอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

เวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการเรื่อง  "มุสลิมและกระแสอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

 จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วารสารธรรมศาสตร์และกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 13 กันยายน 2557 ณ "ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ" คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วารสารธรรมศาสตร์และกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 13 กันยายน 2557
ณ "ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ" คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่