ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดประชุม South East Asian Women's/Gender Studies Conference: From Beijing to ASEAN Integration

May 29, 2015,  Regional Organizing Committee Meeting with members from universities of Philippines, Indonesia, Malaysia and Thailand for preparing the Conference on South East Asian Women's/Gender Studies: From Beijing to ASEAN Integration at University of the Philippines, Diliman, July 30, 2015 – July 31, 2015

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดประชุม South East Asian Women's/Gender Studies Conference: From Beijing to ASEAN Integration ซึ่งจะจัดที่ University of the Philippines, Diliman, July 30, 2015 – July 31, 2015 โดยมีตัวจากมหาวิทยาลัยจากประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยเข้าร่วม