การยื่นข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญในมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ

ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทยและเครือข่ายสตรี เข้าพบ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล เพื่อยื่นข้อเสนอ พร้อมอ่านแถลงการณ์ ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ